Bild: Foto-Kare Bondsdorff

En sångargnista tändes en höstkväll 1938 när två sångentusiaster träffades i kassakön till biografen i Nickby sjukhus. Tekniker Sven Bäckström och den nyinflyttade bankdirektören Uno Silfvast träffades där och började prata körsång. Båda tyckte att Sibbo borde få en manskör.

Man kan ana att det var Sven Bäckström, "Beki" kallad, som tog initiativet. Han hade redan bott flera år i Sibbo och ivrig sångare som han var, hade han börjat sjunga både i kyrkokören och en blandad kör på orten.

Men han sakande en manskör och det gjorde också andra sångintresserade som han talade med.

Några föregångare fanns. Runar Wilenius från Sibbo sjöng under studietiden i Helsingfors i Akademiska Sångföreningen och blev så intresserad att han 1926 bildade en manskör i Sibbo och blev dess dirigent. Men när han efter några år flyttade bort från orten var det slut med kören. Också några andra tillfälliga små körer hade funnits på 1920-talet.

Att få tag i en körledare och dirigent med den rätta entusiasmen och förmågan kan vara svårt - det vet dagens sångarbröder lika väl som de som för sjuttio år sedan ville sjunga i manskör i Sibbo.

Uno Silfvast blev i maj 1938 direktör för Helsingfors Aktiebanks kontor i Nickby. När "Beki" fick höra att Silfast hade intresse och erfarenhet av manskörssång såg han möjligheten att få kördrömmarna förverkligade. Men det gick ända till hösten tills herrarna talades vid i kön till biofrafen. Diskussionen blev livlig (men de kom ihåg att gå på bio också!) och Silfvast lät sej övertalas att försöka få igång en manskör.

Texten hämtad ur Sibbo sångarbröders 70-års historik. Text Gritt Lindroos