Aktuellt

Här meddelar kören om aktuella händelser.

 

Martin Segerstråle efterträder Anders Ekberg:

Martin Segerstråle leder kören fr.o.m. höstterminens början.

 

Uppdaterad 11.1.2023

 

Sibbo Sångarbröders stadgenliga vårmöte hålls den 27 2, 2023 kl.19.30 i Nickby hjärtas musksal.